"Instalacija pet punjača za električna vozila"

100 % SUV 100 % električan

Berlina d.o.o. Bihać je u sklopu doprinosa smanjenja zagađenja naše okoline te pravila proizvođača motornih vozila Volkswagen u 2021. godini implementirala projekat pod nazivom "Instalacija pet punjača za električna vozila" kojem je bio za cilj da se i na ovaj način doprinese povećanju prodaje vozila na električni pogon sa nula emisija štetnih plinova za razliku od dosadašnjih motornih vozila na fosilna goriva koja zagađuju. Instalirani su punjači za električna vozila u poslovnim prostorima firme od kojih su dva dostupna na korištenje za javnost od kojih je i jedan extra brzi DC punjač.

Projekat je implementiran u saradnji s poslovnim partnerima i uz pomoć u vidu sufinansiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Ukupna vrijednost projekta bez PDV-a je 47.480,31 KM od čega je Fond za zaštitu okoliša F BiH učestvovao u iznosu od 20.000,00 KMu vidu sufinansiranja.

Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi projekta:

Edit Hadžalić,

Tel.: 037 388 222,

Email: edit.hadzalic@berlina.ba