Naziv firme:
BERLINA D.O.O.
Sjedište firme:
Zagrebačka 57
BA-77000 BIHAĆ
Pravna forma:
Telefon:
+387 37 388 222
Fax:
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: